PREDSTAVITEV DRUŽBE

Podjetje KAMTEH GmbH, s slovensko podružnico v Šmartnem ob Paki ima v kraju Podgora v lasti kamnolom apnenca z betonarno in asfaltno bazo. Osnovna dejavnost podjetja je proizvodnja vseh vrst kamenih agregatov in prodaja le-teh, ponudbo za potrebe tržišča pa dopolnjujejo različne asfaltne zmesi ter raznovrstna paleta transportnih betonov za potrebe gradbene dejavnosti.

 

Za vse proizvode, tako frakcije kamenih agregatov, tampon in  sortirane skale, kot tudi asfaltne zmesi in transportne mešanice betona, so pridobljeni ustrezni certifikati, tako da so proizvodi ustrezni za najzahtevnejše gradbene projekte, kot tudi za ostalo rabo…